Sociale Investeringer

Sociale investeringer er for alvor kommet på den kommunalpolitiske dagsorden, samtidigt med at rigtigt mange kommuner har svært ved at få enderne til at nå sammen på de specialiserede socialområder.


Der er et par rigtigt gode grunde til at samtænke sociale investeringsmodeller og nye reformer på socialområderne


Har I overvejet allerede nu, at afsætte midler i budget 2022 til diverse udviklingsaktiviteter og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, så I står bedre rustet til implementeringsprocesserne? Herved opnår i samtidigt politisk involvering og ejerskab til de kommende lovændringer, som ikke bare ændrer på de administrative sagsgange, men også på hele vores mindset i den offentlige (velfærds)forvaltning.


Hovedloven på voksenområdet er aftalt til at starte som en kan-bestemmelse i 2022 og en skal-bestemmelse i 2024.

Jeg har samlet lidt relevante links herunder, bl.a. også fra Digitaliseringsstyrelsen, som kommer med anbefalinger til kommunernes trinvise IT-understøttelse:


Ny satspuljeaftale: 106 mio. kr. til borgere med komplekse problemer (fm.dk)

https://fm.dk/media/17972/opfoelgning_paa_aftale_om_rammerne_for_en_helhedsorienteret_indsats_for_borgere_med_komplekse_problemer_a.pdf

https://www.kl.dk/media/26808/kl-mener_helhedsorienterede-indsatser.pdf

 https://www.kl.dk/tema/kls-input-til-naerhedsreform/helhedsorienterede-indsatser/

https://digst.dk/media/22923/bilag-2-analyse-it-understoettelse-af-helhedsorienteret-indsats-2020.pdf


Barnets Lov er aftalt til at træde i kraft i 2023, som en del af reformen Børnene Først:

https://sm.dk/arbejdsomraader/udsatte-boern-og-unge/boernene-foerst/?page=6


Kontakt mig gerne for en snak om muligheder hos Jer