Socialt arbejde

 

Udvikling og procesbistand

Ledelsesrådgivning

Interim Management

Om


Christina Kaae har i de seneste 20 år arbejdet med ledelse og udvikling på de specialiserede socialområder. Hun har arbejdet 13 år som leder, indtil koncernchefniveau og 7 år som chefkonsulent og forretningsansvarlig i den private konsulentbranche. 

Kaae Consult er en nyopstartet konsulentvirksomhed, hvor grundtanken er at skabe værdi i arbejdet med udsatte og sårbare børn, unge og voksne. Socialt arbejde handler om mennesker og relationer og der findes ingen hurtige løsninger. Socialt arbejde udspiller sig der hvor borgeren befinder sig. Det handler derfor ikke kun om hvordan opgaverne udspiller sig indenfor et bestemt sektorområde, men i høj grad også om hvordan der arbejdes med tværgående, sammenhængende og effektive indsatser i hele den kommunale organisation.

At skabe positiv forandring handler om hvordan borgeren oplever sig mødt og forstået af de medarbejdere som arbejder i fronten, og derfor handler det i høj grad også om hvilket mindset vi som offentlig forvaltning har. 

Det involverer bl.a. politik og strategi, organisering, faglig ledelse og rum til udvikling.


Kaae Consult tilbyder en række forskellige ydelser. Herunder kan du læse mere om Udvikling og procesbistand, Ledelsesrådgivning og Interim Management. 

Hvis der efterspørges ydelser vedr. socialområderne, som ikke fremgår på hjemmesiden, må du meget gerne kontakte mig for en snak om mulighederne.

Ydelser

Udvikling og procesbistand


Jeg tilbyder bistand som kan løfte det sociale arbejde til nye højder. Vil i arbejde med tidlige, sammenhængende og borgernære effektive indsatser kan jeg spille jer gode. Har i brug for at få mere styring på anbringelsesområdet? Hvordan hænger faglighed og økonomi sammen hos jer? Jeg kan hjælpe jer hele vejen, fra ide udvikling til implementering
Læs mere

Ledelses-rådgivning 


De specialiserede socialområder er komplekse. Jeg kan tilbyde ledelsesrådgivning fra budgetlægning og strategi til implementering. Hvordan får du sat dit område i spil overfor det politiske niveau? Hvordan får du fokus på dit område og lykkes med at få det tværgående til at spille? Hvordan opnår du i det hele taget følgeskab?Læs mere

Interim Management


Har i behov for at få løst en ledelsesopgave på strategisk niveau i en midlertidig periode, og samtidigt spare på udgifter til ekstern konsulentbistand? Der kan være stort udbytte og mange penge at spare.

Læs mere

Udvikling og procesbistand

Udvikling

Har i brug for nye input til hvordan i kan blive endnu bedre til at arbejde tidligt, på tværs, sammenhængende og effektivt, indenfor den økonomiske ramme? 

Får i arbejdet bevidst og målrettet med sammenhænge mellem faglighed og økonomi?

Spiller det tværgående, eller er der modsatrettede incitamenter og strategier mellem sektorerne?

Mangler i sparring på den politiske involvering ifm budgetprocesser og herunder på hvordan i får sat socialområderne i spil, med investeringsmodeller, omlægninger af indsatser m.v. - også med "nulblokke"?

Procesbistand

Jeg kan tilbyde jer procesbistand ifm jeres forskellige udviklingsprojekter jf ovenfor. Det være sig til workshops, seminarer, nedsættelse af task forces, udfordrende deltagelse i ledermøder og/eller medarbejdersammenhænge, herunder i MED sammenhænge.

Analyse

Hvis i er i tvivl om hvad der egentlig er udfordringen - hvor i skal tage fat, kan jeg tilbyde analyser med desk-research, sagsgennemgange, observationer (f.eks. af visitationsprocesser) og interviews. Mine analyser er målrettede og med fokus. I får enten en rapport, eller slides med konklusioner og anbefalinger

Ledelsesrådgivning

Ledelse af de specialiserede områder

En leder skal have visioner og ledelse handler om at vise retning, tydeliggøre rammer og råderum - og så handler det rigtigt meget om relationer. Som strategisk leder på de specialiserede socialområder, står man ofte lidt alene. Stort set alle borgere, som modtager hjælp fra området, har også en sag i en anden forvaltning. Omvendt har den "anden" forvaltning kun en forholdvis lille del af borgere, som samtidigt modtager ydelser fra socialområdet. Det giver en skævhed ift behovet for tværgående samarbejde. Hvis vi skal løfte socialområderne, skal vi løfte sammen. jeg kan bidrage.

Ledelse af tværgående projekter

Ledelse af tværgående projekter tager tid. Måske derfor forsømmer vi ofte at tage fat om roden på helt oplagte udviklingsområder, som går på tværs af sektorer. Det kan eksempelvis være på børnehandicapområdet, ift. bekymrende skolefravær m.v., eller det kan være ift samarbejdet mellem det specialiserede voksenområde og sundheds-/ældreområdet. Der er rigtigt mange potentialer for at forbedre kvaliteten af de borgernære ydelser, samtigt med at der er mange penge at spare. Jeg kan stille min tid til rådighed.

Ledelse af grupper

En oplagt mulighed for at løfte kvaliteten af det sociale arbejde, er at samle dine ledere om en vision og en eller flere mål. Dine ledere skal spille ind på de fælles dagsordener og kontinuerligt flytte sig sammen. Det kræver ledelse, nærvær og vedholdenhed. En tidskrævende opgave, som muligvis forsømmes ift. politikudvikling, drift og budgetprocesser. Jeg kan hjælpe til og sikre at vi sammen når i mål.

Interim Management

Hvad er Interim Management

Interim management er midlertidig levering af ledelsesressourcer og færdigheder. 

Hvorfor vælge Interim Management i en periode

Hvis i står i en krise situation, eller en omfattende omlægning af det specialiserede socialområde og mangler en chef, leder eller projektleder, kan det være både fagligt og økonomisk bæredygtigt at indgå en midlertidig aftale om Interim Management. I får løst de daglige ledelsesopgaver og samtidigt sparer i penge til ekstern konsulentbistand, da i får nye øjne på området, herunder konkrete anbefalinger ift jeres videre proces. Samtidigt får i tid til at overveje hvilken profil i har behov for i stillingen.


Hvad kan jeg tilbyde

Jeg kan tilbyde at indgå kontrakt i en midlertidig periode:


- som koncernchef, familiechef, socialchef, rådgivningschef, eller funktionsleder

- som projektleder/specialist


Der kan laves aftale på deltid, eller fuldtid. Mødeaktivitet vil være begrænset ift. en alm. ansættelse.LAD OS SAMARBEJDE


Jeg samarbejder også med andre konsulentfirmaer, evt. som underleverandør. Kontakt mig gerne, hvis du har brug for en samarbejdspartner med solid hands on erfaring med socialt arbejde, konsulentarbejde og ledelse på strategisk niveau!